Úprava vody

Služby které nabízíme

 • Prodej filtrů na vodu
 • Instalace vodních filtrů 
 • Nastavení a spuštění systémů úpravy vody
 • Záruční a pozáruční servis
 • Poradenství v jakýchkoliv otázkách úpravy vody
 • Provádění chemického rozboru vody
 • Vypracování a projektování na míru systémů úpravy vody
 • Vypracování nestandardních schémat úpravy vody pro speciální účely
 • Dovybavení existujících systémů dodatečnými stupni úpravy vody
 • Zajištění náhradních dílů a spotřebních materiálů
 • Opravy

Instalace

Filtrační systémy vám rádi přivezeme a namontujeme. Instalaci provádí kvalifikovaní technici, kteří vám zařízení nejen nainstalují ale i poradí, jak se má používat systém na úpravu vody. Při instalaci zařízení se může objevit nutnost dodatečných prací při přípravě vodovodu na vstupní vodu, instalaci záklopky snižující tlak nebo čerpadla zvyšujícího tlak. V tomto případě cenu prací a zařízení hradí zákazník zvlášť.  

Přesný čas a cenu instalace se můžete dozvědět na telefonním čísle 77701 23 23.

Poradenství

Naši odborníci jsou připraveni poskytnout Vám pomoc při sestavení pro Vás optimálního systému úpravy vody.

Můžete získat konzultaci zdarma na telefonním čísle 777 01 23 23

Také můžete zavolat našeho konzultanta za účelem zjištění přesných hodnot vstupní vody, tlaku v systému a podmínek instalace. Návštěva poradce je v tomto případě placenou službou a lze ji objednat na telefonním čísle 777 01 23 23

Rozbory vody

Rozbor vody si můžete objednat také u nás. Rozbor vody je prováděn našim partnerem – akreditovanou laboratoří. Je možná návštěva kurýra naší společnosti.

 • Chemicko-bakteriologický rozbor pro individuální zásobování (kolaudace) - Základní chemický + bakteriologický rozbor – 1600,- Kč bez DPH. (Doporučujeme pro správné vypracování návrhu systému úpravy vody).
 • Základní chemický rozbor - pH, dusičnany, dusitany, amonné ionty, chloridy, sírany, tvrdost, železo, mangan – 850,- Kč bez DPH.
 • Základní bakteriologický rozbor - Escherichia coli, enterokoky, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C a 36°C – 850,- Kč bez DPH.
 Přihlásit se