Zásady ochrany osobních údajů

Petr Türkott, IČ: 14964821 se sídlem Přemyslova 367/32, 278 01 Kralupy nad Vltavou (dále také „Türkott“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele internetových stránek www.plynari.com informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese turkott@seznam.cz.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Rozsah zpracování osobních údajů

V případě užití služeb získávání informací prostřednictvím GSM nebo e-mailové komunikace, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě. Těmito údaji mohou být zejména:

 • vaše jméno a příjmení
 • adresa
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

Türkott používá k analýze návštěvnosti soubory cookies. Více informací o jaké soubory cookies se jedná a co konkrétně dělají, naleznete v sekci „zásady používání souborů cookies“.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání sdělení můžete kdykoliv odmítnout. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na turkott@seznam.cz. Z odběru sdělení se můžete snadno odhlásit i prostřednictvím odhlašovacího odkazu přímo v e-mailu.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme pro výše uvedené účely předat našim obchodním partnerům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • zpracovatelům, kteří pro nás zajišťují servis serverů, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jejich obchodními partnery

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby, nebo po dobu pro kterou existují zákonné důvody. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese turkott@seznam.cz

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Přihlášením k odběru zpráv od Türkott prostřednictvím formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Zásady používání souborů cookies

 1. Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě Internetových stránek. Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.
  Soubory cookies zejména:
  • slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;
  • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;
  • napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.
  .
 2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, kterým je Türkott.
  Na našich Internetových stránkách používáme dva základní druhy souborů cookie:
  Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookies Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné;
  Permanentní cookies (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookies Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.
  .
 3. Sledování a analýza
  Pro optimalizaci marketingové komunikace využívá Správce nástroje Google Analytics. Tyto nástroje umožňují monitorovat chování na internetu z hlediska času, polohy a používání těchto Stránek. Informace získané prostřednictvím sledovacích pixelů a/nebo cookies jsou vždy anonymní a nejsou spojovány s osobními údaji. Veškeré informace, které jsou pro toto monitorování a analýzy potřeba, jsou ukládány na serverech společnosti Google. O tyto informace se nedělíme s žádnou třetí stranou, která by je využila ke svým účelům.
  Bližší informace o cookies zpracovávaných společností Google jsou dostupné na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.
  .
 4. Povolení a odmítnutí souborů cookies a jiných obdobných technologií
  Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale nepovolíte použití souborů cookies, některé funkce a nemusí fungovat tak, jak by měly.
  Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití souborů cookie odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:
  Chromehttps://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
  Firefox https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
  Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/cs-cz/products/securi
  .
 5. Cookies jsou ukládány po následující dobu
.TypVydavatel/ Název cookieExpirace
EsenciálníbasketID_oF15Kl1p_cs-CZpersistent
EsenciálníASP.NET_SessionIdsession
Esenciální.ASPXAUTHpersistent
EsenciálníageConfirmpersistent
AnalyticalGoogle Analytics
_ga,
cid,
utmv,
utmz,
utma,
utmb,
utmc

persistent
6 měsíců
persistent
6 měsíců
persistent
persistent
session