Realizace a instalace

  • instalace nového plynového potrubí z materiálu mědi, ocel ,plast včetně revize a projektové dokumentace
  • zhotovíme Vám zřízení plynové přípojky včetně zajištění projektové dokumentace
  • zajištujem odborné tlakové zkoušky plynovodů včetně zprávy
  • vyhotovení revizní zprávy plynovodů a plynových kotlů 
  • Zastupování při vyřízení podkladů pro nové plynové odběrné místo, jen Praha pro PP a.s
  • včetně osazení plynoměru