Servis

Opravy a servis plynových kotlů
Servisní výjezdy na zavolání
Pokud Váš kotel hlásí poruchu, nebo jen máte podezření na jeho špatné fungování volejte servis, jelikož by mohlo v krajním případě dojít k únikům plynu, ke zranění osob, nebo k poškození majetku.

Servis plynových kotlů objednávejte na čísle 777 01 23 23

Pravidelné roční kontroly
Pro dosažení optimálního a bezproblémového chodu plynového kotle je potřeba dodržovat pravidelné servisní intervaly. Dalším z důvodů proč provádět pravidelné servisní prohlídky je skutečnost, že záruka poskytovaná výrobcem se nevztahuje na kotle které, nejsou pravidelně kontrolovány odborným a proškoleným technikem. Výrobce se tak brání neodborným zásahům a předchází poškození plynového kotle, které by mohlo vést k úniku plynu, zranění osob a škodě na majetku a zároveň je touto pravidelnou kontrolou dosažena optimální funkčnost a ideální výkon.

Vybrali jsme pro Vás některé z běžně prováděných servisních zákroků

  • Kontrola tlaku expanzní nádoby
  • Čištění hořáku a primárního výměníku
  • Celkové vyčištění spalovací komory
  • Nastavení výkonu přístroje